Varna

Apartment
150 sqm
87990 €

Varna

House
164 sqm
75990 €

Kavarna

Apartment
80 sqm
89900 €

Kavarna

Apartment
140 sqm
145009 €

Kavarna

Apartment
138 sqm
143981 €

Byala

Apartment
96 sqm
54990 €

Balchik

Apartment
67 sqm
29900 €

Balchik

Apartment
90 sqm
39900 €

Varna

Apartment
66 sqm
49990 €

Topola

Apartment
135 sqm
88000 €

Byala

Apartment
60 sqm
51900 €