Правни услуги

Нашите услуги

Arco Real Estate предоставя комплексно правно обслужване на физически и юридически лица. Компанията осигурява на своите клиенти правна помощ, качествено и коректно обслужване в кратки срокове. Високият професионализъм и етиката във взаимоотношенията стоят в основата на изграждането на дългосрочно партньорство с нашите клиенти.

Юристите на Arco Real Estate ще Ви консултират по всички въпроси касаещи сделките с недвижими имоти. За клиенти на компанията, подписали договор за посредничество тази услуга е включена в цената.

При реализиране на сделка с нас предоставяме на своите клиенти всички наши правни услуги напълно безплатно за период от 6 месеца.

Всички права запазени от
2024