Като цяло България попада в умерения климатичен пояс. Страната ни условно може да бъде разделена на две климатични зони. Делителна линия за тези зони се счита Стара планина. По-студено през зимата е в Северна България, в Южна по правило климатът е по-мек. Зимните температури варират от 0° до минус 7° C. В по-редки случаи температурите падат и до минус 20° С. Типично континентално променлив е климатът през пролетта. Особено благоприятен е за плодните дървета, с реколтата на които България е известна в цяла Европа от векове. Лятото е горещо и задушно в Северна България, особено по р. Дунав. В Южна България определящи са вълните от Средиземноморието. Лятото там не достига такива екстремни температури, както по Дунава и в Добруджа, а се запазва умерено около 28¬- 30° С. Пикови температури има в градовете Русе и Силистра, където понякога термометърът показва над 35° C. Есента е мека и приятна. Горското многообразие прави пейзажите великолепни и многоцветни. През есента по правило падат повече дъждове, отколкото през пролетта. Най-дъждовни са месеците май, октомври и ноември.

Естествено по високите планини температурите се понижават пропорционално на надморската височина. Съществуват определени климатични зони с особености, благоприятстващи развитието на едни или други редки растителни видове и култури. Типичен пример за това е подбалканската долина, наричана още Розова долина, някои области в Родопите, където расте уникалното Орфеево цвете, районът на гр. Сандански, в който се отглеждат маслини и цитрусови растения, и др.

Интересни области са Софийското поле, районът на гр. Сливен и Варна, където има силни ветрове почти през цялата година. Докато в първите два случая определяща е близостта им до Балкана и проходите, през които вятърът духа непрекъснато, то за Варна влияние оказва особеният микроклимат на Варненския залив и черноморските въздушни течения от север.

Всички права запазени от
2024