ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
Телефон на Бърза помощ 112
Топлофикация – Аварийна служба (02) 951 51 96

(02) 951 52 58

Телефон на Електроразпределение – аварийна служба 0700 10 010
Телефон Гражданска защита 112
Гореща линия за жертви на насилие 0800 18 676
Телефон КАТ – Автопроизшествия 112
Телефон МВР – София 112
Телефон на Планинска спасителна служба 112
Телефон на Пожарна безопасност 112
Телефон Пътна помощ 112
Справки по телефона – БТК справки 0700 17 000
Всички права запазени от
2024